2e Bestuursrapportage 2019

Budgetneutrale afwijkingen


In deze bestuursrapportage wordt een aantal budgetneutrale afwijkingen gemeld. Deze wijzigingen hebben betrekking op de verschuiving van budgetten tussen de programma’s maar hebben geen effect op de beleidskaders van de begroting 2019 en ook niet op het begrotingssaldo. Wij stellen u voor deze wijzigingen in het kader van uw budgetrecht goed te keuren.