2e Bestuursrapportage 2019

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2019. Via de bestuursrapportages rapporteren wij aan u over de uitvoering van het lopende jaar. In deze rapportage beschrijven wij de beleidsmatige en financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. De peildatum van deze bestuursrapportage is 1 oktober 2019. Als de uitvoering van het beleid loopt zoals gepland, melden wij niets.