2e Bestuursrapportage 2019

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Dorpsgericht Werken

40.000

V

I

Reisdocumenten (uitgaven)

158.306

V

S

Reisdocumenten (inkomsten)

263.255

N

S

Overige kleine afwijkingen < 25.000

1.099

N

S

Totaal

66.048

N

I/S

Toelichting op tabel:

Dorpsgericht Werken
We verwachten in 2019 minder en minder grote subsidieaanvragen via de regeling Dorpsgerichte activiteiten. De reden hiervoor kan zijn dat partijen door de besparingsopdracht al wat terughoudender zijn.

Reisdocumenten (uitgaven en inkomsten)
We verwachten in 2019 minder reisdocumenten uit te geven. Dit leidt enerzijds tot minder inkomsten (€ 263.255) en anderzijds tot minder uitgaven omdat we minder rijksleges afdragen (€ 158.306). Voor deze bestuursrapportage leidt dit per saldo tot een nadeel van € 105.000.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere structurele nadelige afwijkingen.


ga terug